Ders Konuları (Güz)

26 EYLÜL – 1 EKİM

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ DERSİNİ OKUTMANIN AMACI, TANIMLAR VE KAVRAMLAR

3 EKİM – 8 EKİM

OSMANLI İMPARATORLUĞU'NUN YIKILIŞINI VE TÜRK İNKILABINI HAZIRLAYAN SEBEPLERE TOPLU BAKIŞ

 1. İç Sebepler
 2. Dış Sebepler
 3. Islahat Çalışmaları
  1. 17. Yüzyıl Islahatları
  2. 18. Yüzyıl Islahatları
  3. 19. Yüzyıl Islahatları
   1. III. Selim ve Dönemi
   2. II. Mahmud ve Dönemi
   3. Tanzimat Dönemi ve Islahat Fermanı
   4. II. Abdülhamit ve Dönemi
   5. İttihat ve Terakki
  4. Düşünce Akımları

10 EKİM – 15 EKİM

 

17 EKİM – 22 EKİM

24 EKİM- 29 EKİM

OSMANLI İMPARATORLUĞU'NUN PARÇALANMASI

 1. Trablusgarp Savaşı
 2. Balkan Savaşları
 3. Birinci Dünya Savaşı
  1. Cepheler
  2. Ermeni Meselesi
  3. Gizli Antlaşmalar

31 EKİM – 5 KASIM

7 KASIM – 12 KASIM

MONDROS ATEŞKES ANTLAŞMASI, İŞGALLER KARŞISINDA MEMLEKETİN DURUMU VE MUSTAFA KEMAL PAŞA'NIN TEPKİSİ

 1. Millî Cemiyetler,
 2.  Millî Varlığa Zararlı Cemiyetler

14 KASIM – 26 KASIM

ARA SINAV

28 KASIM – 3 ARALIK

MUSTAFA KEMAL PAŞA'NIN SAMSUN'A ÇIKIŞI, MİLLÎ MÜCADELE İÇİN İLK ADIM, KONGRELER YOLU İLE TEŞKİLATLANMA

 1. Amasya Tamimi
 2. Erzurum Kongresi
 3. Sivas Kongresi
 4. Diğer Kongreler

5 ARALIK – 10 ARALIK

MİSAK-I MİLLÎ

 1. Meclis-i Mebusan'ın Açılması ve Misak-ı Millî’nin Kabulü
 2. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin Açılması
 3. Ayaklanmalar ve Bunlara Karşı Tedbirler

12 ARALIK – 17 ARALIK

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİNİN İSTİKLAL SAVAŞI'NIN YÖNETİMİNİ ELE ALMASI (1920 Yılı Olayları)

 1. San-Remo Konferansı
 2. Sevr Antlaşması
 3. Millî Cephelerdeki Durum (Güney-Doğu-Elcezire)

19 ARALIK – 24 ARALIK

 

 

KUVAYI MİLLİYE, DÜZENLİ ORDU KURMA TEŞEBBÜSÜ VE ÇERKEZ ETHEM OLAYI

 1. Yunan Taarruzunun Durdurulması ve Birinci İnönü Zaferi
 2. Teşkilatı Esasiye Kanunu
 3. Türk-Afgan Antlaşması
 4. Türk-Rus Münasebetleri ve Moskova Antlaşması
 5. Londra Konferansı
 6. İstiklal Marşı’nın Kabulü
 7. Yunan Taarruzunun durdurulması ve İkinci İnönü Zaferi
 8. Aslıhanlar, Kütahya-Eskişehir Muharebeleri

26 ARALIK – 31 ARALIK

 

SAKARYA SAVAŞI VE BÜYÜK TAARRUZ

 1. Başkomutanlık Yasası – Tekalif-i Milliye Emirleri
 2. Sakarya Savaşı
 3. Kars Antlaşması
 4. Ankara İtilafnamesi
 5. Büyük Taarruz

2 OCAK – 7 OCAK

 

MUDANYA’DAN LOZAN'A

9 OCAK -21 OCAK

YARIYIL SONU SINAVI

 

NOT 1: 29 EKİM 2016 CUMARTESİ GÜNÜ RESMİ TATİL OLMASI SEBEBİYLE DERS YAPILMAYACAKTIR.

NOT 2: FAKÜLTE VE YÜKSEK OKULLARIN ARA SINAV HAFTASI TAKVİMİ FARKLILIK ARZETTİĞİNDEN YUKARIDA BELİRTİLEN ARA SINAV HAFTASI (14 KASIM – 26 KASIM 2016) DIŞINDAKİ HAFTALARDA DERSLER YAPILACAKTIR.