Hakkımızda

 

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi (ATAM), 07.01.2002 tarih ve 24633 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelik gereğince kurulmuştur. Adı geçen yönetmeliğin 3. maddesinde ATAM'ın amacı; "Türkiye Cumhuriyeti’nin varlık sebebi, Türk Ulusunun çağdaşlaşma ve ilerleme azminin kaynağı olan Atatürk İlke ve Devrimlerini çeşitli yönleriyle araştırmak, öğrencilere ve üniversite mensuplarına ve topluma bu araştırmaların sonuçlarını iletmektir. Merkez belirtilen amacı gerçekleştirmek üzere Atatürk ve Atatürk İlkeleri ve Devrimleri ile ilgili her türlü araştırma ve bilimsel çalışmayı yapar." şeklinde açıklanmıştır. Bu amaç doğrultusunda ATAM, aynı yönetmeliğin 4. maddesinin a,b ve c bendlerinde zikredilen; Atatürk İlkeleri ve İnkılâpları ile ilişkili bilimsel toplantılar yapmak ve etkinlikler düzenlemek; kitaplık, belgelik ve müze kurmak, sergiler açmak ve belirlenen çerçevede hazırlanan yayınları ve düzenlenen bilimsel toplantıların bildirilerini bastırmakla görevlidir.