Genel Kurul

ATAM Yönetmeliği'nin 6. maddesinde ifade edildiği üzere; Genel Kurul, ESOGÜ Tarih Bölümü öğretim üyeleri ile fakülte ve yüksekokulların yönetim kurullarının önereceği üçer kişi arasından Rektörün üç yıl için görevlendireceği birer kişiden oluşmaktadır. Genel Kurul her yılın Haziran ayında bir defa olağan, ayrıca müdürün gerekli gördüğü durumlarda olağanüstü toplanır. Genel Kurul salt çoğunlukla müdürün başkanlığında toplanır.

 

 

Öğretim Üyesi

Birimi

Prof.Dr. Sinan ÖZALP

Tıp Fakültesi

Prof.Dr. Volkan BOZKURT

Mimarlık Ve Mühendislik Fakültesi

Doç.Dr. Arzum ERKEN ÇELİK

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Doç.Dr. Muharrem DAYANÇ

Fen Edebiyat Fakültesi

Doç.Dr. İsmail ACUN

Eğitim Fakültesi

Doç. Dr. Düriye KOZLU

Sanat ve Tasarım Fakültesi

Yrd. Doç.Dr. Sergül ERGİN

Ziraat Fakültesi

Yrd.Doç.Dr. Adnan ADIGÜZEL

İlahiyat Fakültesi

Yrd. Doç. Dr. Ekim Onur ORHAN

Diş Hekimliği Fakültesi

Yrd.Doç.Dr. Hakan ÇALIŞKAN

Mahmudiye Meslek Yüksek Okulu

Doç.Dr. Mehmet KAŞLI

Turizm Fakültesi

Doç.Dr. Ebru TURAN

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu

Doç. Dr. Menderes TARCAN

Eskişehir Sağlık Yüksek Okulu

Öğr. Gör. Mustafa PARLAKTUNA

Eskişehir Meslek Yüksek Okulu

Öğr.Gör. Elif Begüm ELÇİOĞLU

Sivrihisar Meslek Yüksek Okulu

Prof. Dr. Osman KÖKSAL

Tarih Bölümü

Prof.Dr. Numan ELİBOL

Tarih Bölümü

Prof.Dr. H. Hüseyin ADALIOĞLU

Tarih Bölümü

Doç.Dr. Mesut ERŞAN

Tarih Bölümü

Doç.Dr. Meral BAYRAK

Tarih Bölümü

Doç.Dr. Zafer KOYLU

Tarih Bölümü

Doç.Dr. Kamil ÇOLAK

Tarih Bölümü

Doç.Dr. Fahri YETİM

Tarih Bölümü

Doç.Dr. Meryem ERDOĞAN

Tarih Bölümü

Doç.Dr. Mehmet TOPAL

Tarih Bölümü

Doç Dr. Hayrettin PINAR

Tarih Bölümü

Yrd.Doç.Dr. Selahattin ÖNDER

Tarih Bölümü

Yrd.Doç.Dr. Mehmet KAYIRAN

Tarih Bölümü

Yrd.Doç.Dr. Emine GÜMÜŞSOY

Tarih Bölümü

Yrd.Doç.Dr. Fatma SEVİNÇ ERBAŞI

Tarih Bölümü

Yrd.Doç.Dr. Mustafa METİNTAŞ

Tarih Bölümü

Yrd. Doç. Dr. Musa KILIÇ

Tarih Bölümü

Yrd. Doç. Dr. Volkan MARTTİN

Tarih Bölümü

Yrd. Doç. Dr. Oktay BERBER

Tarih Bölümü

Yrd. Doç. Dr. Tuğçe M.S. BOZALİOĞLU

Tarih Bölümü