Sınavlar Hakkında

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Sınavları

Bir akademik yılın her döneminde Ara, Dönem Sonu, Mazeret olmak üzere üç adet merkezî sınav yapılmaktadır. Sınavlarla ilgili duyurular ve bilgilendirmeler ilgili sayfalarımızda yer almaktadır. Mazeret Sınavı dışındaki diğer iki sınav, Fakülte ve Yüksekokulların belirlediği salonlarda gerçekleşmektedir. Sınava girecek öğrencilerimizin sınav yerlerine sınav saaatinden önce öğrenmeleri gerekmektedir. Bu konuda tüm sorumluluk sınava girecek olandadır.

Sınav süresi, 30 dakikadır. 

Sınavın kapsamı, "atam.ogu.edu.tr"de yer alan sayfalarda tablolara işlenmiştir.

Sınav, her biri dörder puanlık 25 adet çoktan seçmeli sorudan oluşmakta (Test); cevaplar, KURŞUNKALEM ile optik forma kodlanmaktadır.